Μονα Ø19mm (2)

Μονα Ø28mm (1)

Διπλα Ø19mm & Ø16mm (2)