Διακοσμητικό μαγνητικό “Industrial”

Διακοσμητικό μαγνητικό "Industrial"